Marknadsföring och ledarskap är sammalika

Saxat ut Wikipedia

“Ledarskap är ur ett organisatoriskt synsätt ett speciellt beteende som människor utövar i avsikt att påverka andras tänkande, inställning och uppförande. Ledarskap kan ses som det beteende som kommuniceras gentemot andra i ett socialt system.”

Man skulle ju kunna byta ut ledarskap mot marknadsföring ovan och meningen skulle vara lika sann. På nätverket blir allt personligt. Och vill man få folka att göra nått så leder man. Utmaningen blir för varumärken att man inte känner eller ens träffar alla som man vill göra affärer med. Lösningen är att inte leda följare utan att leda ledare.  

 

Snabbgenomgången

  • Marknadsföring
  • Ledarskap
  • Påverka
  • Flocken
  • Skalbart
  • Leda ledare

 

Ledarskap är den enda marknadsföringen #blogg100

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=xcHyYyPK9g0]

Om jag ska vara helt ärlig så är inte inspirationen helt på topp idag. Men som Chuck Close sa “Inspiration is for amateurs. I just get to work.”  Så i den andan slänger jag ihop en Seth Godin post. I mitt tycke är Seth en av det stora tänkarna och även görarna. I den här videon sammanfattar sina idéer på ett väldigt kort och koncist sätt. De flesta är överens om att vi är inne i ett skifte men alla är inte lika pigga på konsekvenserna. Det är den check listan han drar i videon. I en värld där visioner, delaktighet, ärlighet, transparens regerar är ledarskap den enda marknadsföring.