Flock me

Hej nätverksekonomi.

Sidbyte i marknadsföringsfabriken. Eller så här, Vi går med stormsteg in i en värld med allt finare upplösningen, större specialiseringen och bättre matchningen. Konsekvensen blir att när vi alla i princip vet allt om alla andra är vi tillbaka i bygemenskapen. Cirkeln sluts och flocken är tillbaka. Det blir Marshall McLuhans globala by och hjärnan älskar det. Nu får den göra det den gör bäst, frodas tillsammans med i flock.

Det blev mycket flock där. Många kallar det för tribes och liknande men flock funkar bättre för mina syften. Det är inte så fyllt med mening än, det finns plats för mer.

Flock, Flock, Flock

Det här har egentligen bara varit en enda lång upprampning, och jag menar inte den här posten utan hela blogg24. Det är för mycket att hålla huvudet. Ju mer man skrapar på marknadsföring desto uppenbarare blir det att det egentligen inte alls är ytligt utan handlar om de mest fundamentala frågorna; vilka är vi, hur funkar vi, var kommer vi ifrån, varför finns det ondska i världen, hur kan Hallonlakritsskalle har fler likes på facebook än Amnesty International.

Det är som det där cirkustricket där man ska snurra tallrikar på pinnar utan att krascha nån, bara att det hela tiden adderas nya tallrikar. Blogg24 har varit en katalysator för att konkretisera och fokusera mina tankar med förhoppning om att ta bort några tallrikar, eller egentligen helt byta trick.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=Zhoos1oY404]

Och dan före dan börjar det kännas som det lossnat. Jag ser det klart (även om min dåliga relation till det limbiska systemet får det att verka annorlunda i skrift)

Poängen är att du inte kan köpa flockar. En flock leder man.

Ledarskap är den nya marknadsföringen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.