Exponentiella samlare och linjära jägare

IMG_3951.JPG

När man lyssnar på Googles utvecklingschef Ray Kurtzwell så får man lätt en känsla av att all utveckling hockeyklubbeformad. Alltså att all utveckling egentligen vill följa den mycket coolare exponentiellakurvan än den vanliga tråkiga linjära. I den exponentiellavärlden dubblas nämligen summan för varje steg (1,2,4,8,16 osv). Ett av exempel som Ray brukar dra är det här med att solenergi utvecklingen går för långsamt. Men som Ray säger så tror vi att bara att de långsamt för att vi ser världen linjärt och i den linjära världen tar det 100 år att ta sig från 1% till 100% (vid 1% /år tillväxt) om man ser det exponentiellt tar det bara 7år. Och nu är solenergi ungefär på 1% marknadsandel.

Även informationsutveklingen ser ut som en hockeyklubba. De senaste tre åren har mänskligheten producerat lika mycket information som om lägger ihop all info skapad alla år dessförinnan. Men information mer inte det samma insikt och kan även data förädlad till kunskap gå en exponentiell framtid till mötes? Frågade han retoriskt. Och jag tror att svaret är ja. Och det är allt nätverkande här i nätverksvälden som gör det. Genom att samla (curera) sammarbeta och byggs vidare på varandras idéer då kommer vi gå från 1 till 100 på noll tid,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.